قوانین و مقررات

قوانین جدید درمورد اکانت‌های جدید این کار فقط بخاطر سختی گیری‌های سونی میباشید .

خریدار ملزم به استفاده اکانت مطابق با ظرفیتی که خریداری کرده است میباشد .

به منظور احترام به حقوق دیگر مشتریان خریدار هر یک از ظرفیت ها به هیچ عنوان حق ایجاد تغییر در مشخصات اکانت ، تغییر ظرفیت ، استفاده از اعتبار موجود در اکانت به صورت سهوی و یا عمدی را ندارد در صورت مشاهده چنین مواردی دسترسی به اکانت قطع خواهد شد و هیچگونه پشتیبانی و عودت وجهی را دریافت نخواهید کرد .

هرگونه اقدام به فروش و یا تحویل ظرفیت خود به شخصی دیگر بدون هماهنگی و اطلاع قبلی به پشتیبانی مجاز نبوده و در صورت مشاهده پشتیبانی اکانت مادام العمر قطع و دسترسی شما سلب میشود.

هرگونه استفاده از Backup Code اکانت برای ورود به اکانت بدون هماهنگی با پشتیبانی به منظور کلاهبرداری تلقی شده و دسترسی شما قطع خواهد شد .

هرگونه ورود بدون هماهنگی و اطلاع قبلی به اکانت مجاز نمیباشد و متقابلا برخورد خواهد شد و در صورت تکرار دسترسی شما قطع خواهد شد.

هرگونه رفتار و اعمالی که باعث هرگونه Banned یا Suspension شدن کنسول و یا اکانت شود به عهده خود مشتری خواهد بود و فروشگاه ما از این بابت هیچ مسئولیتی نخواهد داشت . ضمنا فروشنده حق برخورد با افراد خاطی را برای خود محفوظ میداند .

هرگونه ایجاد اشکال برای خریداران دیگر ظرفیت ها ممنوع میباشد و در صورت 3 بار تکرار مطابقا برخورد خواهد شد .

پس از هر خرید مشخصات شما از قبیل ( شماره تماس ، کد ملی ، نام و نام خانوادگی ) توسط پشتیبانی ثبت میشود لذا فقط در قبال خریداران اصلی و مشتریان خودش مسئول و پاسخگو است و هیچگونه مسئولیتی در قبال افراد مدعی و خریداران غیر مستقیم ندارد .

به منظور حفظ اطلاعات مشتری پشتیبانی فقط مسئول به پاسخگویی به ID و شماره ثبت شده در هنگام خرید میباشد .

خریداران موظف هستند با اطلاع کامل از وضعیت خود و چگونگی کارکرد ظرفیت ها خرید به عمل آورد لذا در صورت هرگونه مشکل از سوی خریدار از قبال مشکلات اینترنت ، مشکلات شخصی و متفرقه هیچگونه مسئولیتی را بر عهده فروشنده نمیگیرد و تمامی عواقب متوجه خود شخص میباشد .

ما در قبال هرگونه تغییر سیاست و تغییرات فنی از سوی شرکت ارائه دهنده ( Sony ) که اختلال در استفاده و نوع عملکرد اکانت ها به وجود بیاورد مسئولیتی نداریم و نتایج آن متوجه ما نمیشود اما متعاقبا اخبار مربوطه را به مشتریان عزیز انتقال خواهیم داد .

پیش از خرید هر کدام از ظرفیت‌ها ، شرایط و امکانات آن را به‌دقت بررسی کنید. زیرا پس از خرید امکان تغییر آن وجود ندارد .

خرید شما به منظور پذیرفتن تمام قوانین ذکر شده تلقی میشود .